O nás

Vitajte na stránke občianskeho združenia
KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS

Občianske združenie KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS vzniklo ako iniciatíva skupiny IT špecialistov s cieľom ich združovania v snahe rozvíjať aktivity vedúce k odbornému rastu a odbornej diskusii svojich členov a zároveň pomoc samosprávam obcí, školstvu ako aj iným organizáciám v odbornej problematike z oblasti IT.

Medzi naše aktivity patrí vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti počítačovej etiky, správania sa zodpovedne pri práci s informačnými a komunikačnými prostriedkami, podpora projektov v oblasti duševného zdravia a spolupráca s inými občianskymi združeniami a organizáciami.

V pláne máme prípravu žiakov do súťaže v programovaní na úrovni ZŠ, ale aj organizovanie iných záujmových činností v oblasti IT ako informatívne prednášky pre obyvateľov obce v oblasti používania a bezpečnosti IT techniky a zodpovedného správania na Internete.