2% z dane pre OZ – KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS

Ak Vás naša činnosť zaujala a chcete nás podporiť aj 2% z dane, tu si môžete stiahnuť pred-vyplnený formulár:

Odkaz na Notársku komoru SR pre OZ – KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS.

Číslo nášho bankového účetu v Slovenskej sporiteľni, kde nás môžete podporiť nájdete tu:

IBAN: SK52 0900 0000 0051 5258 8627

Obchodne meno (názov): KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS , IČO: 51264196

Postup poukázania 2% z dane pre zamestnanca:

Do 15. februára príslušného kalendárneho roku požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v príslušnom kalendárnom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v príslušnom kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v príslušnom kalendárnom roku dobrovoľnícky pracovali.

Údaje o vami vybratom prijímateľovi 2% napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. príslušného kalendárneho roku na daňový úrad.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.