Projekty

Projekt Bezinternetu

Naše občianske združenie prispelo k úspešnému spusteniu pilotného projektu z názvom Bezinternetu, ktorý sa uskutočnil koncom roku 2018 pod záštitou OZ eSlovensko  v spolupráci s ďalšími partnermi. Jedná sa o zaujímavý a veľmi prospešný projekt nielen pre žiakov ZŠ Kráľová pri Senci a aj celoslovenského možno až celoeurópskeho významu. Za uskutočnenie tohto projektu na tejto škole treba poďakovať osobnému prístupu pani riaditeľky Mgr. Darine Deákovej . Viac o tomto projekte sa môžete dozvedieť na stránkach ZŠ.

Krúžok pre prvý stupeň ZŠ Kráľová pri Senci

Spolupráca ZŠ Kráľová pri Senci s našim OZ začala projektom výučby žiakov 1. stupňa na tému počítačovej etiky, bezpečného a zodpovedného správania sa detí na Internete. Výučbovým materiálom je aj úspešný projekt OVCE.SK od OZ eSlovensko.

Spolupráca ZŠ Kráľová pri Senci s našim OZ pokračuje projektom výučby programovania. Žiaci ZŠ sa jednoduchou, zábavnou a hravou formou naučia programovať, pričom využívajú projekty Code a Scratch.

Cyklus odborných prednášok v ZŠ Kráľová pri Senci

V rámci tohoto projektu prinesieme v jednotlivých tematických prednáškach zaujímavé informácie na rôzne témy z oblasti IT. Budú predstavené užitočné produkty a služby od renomovaných IT firiem z oblasti počítačovej bezpečnosti. Budeme sa snažiť predstaviť aj nové trendy v IT sektore.

Iniciatíva za položenie optického káblu pri budovaní kanalizácie v obci

Cieľom tejto iniciatívy je využitie realizovaných zemných prác pri projekte kanalizácie obce na súčasnú realizáciu optickej infraštruktúry, ktorá má zabezpečiť moderné viacúčelové digitálne služby. Takáto líniová stavba je stavba pozostávajúca z výkopov, do ktorých sa následne uložia HDPE rúry a do nich sa nafúknu optické káble.