Kontakt

Názov združenia: KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51264196
Sídlo: Kráľová pri Senci 1515, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
Webové sídlo: www.itklub.eu
e-mail: info@itklub.eu
mobil: +421 904 306 827
Registračné číslo: VVS/1-900/90-52745