Pozvánka na vyhodnotenie pilotného projektu Bezinternetu a jeho oficiálne spustenie v rámci SR

Vo štvrtok 7. februára 2019 o 10:30 v ZŠ Kráľová pri Senci za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu p. Rašiho, v rámci aktivít medzinárodného dňa bezpečného internetu, prebehne oficiálne spustenie projektu Bezinternetu v rámci Slovenskej republiky. Súčasťou slávnostného zahájenia bude aj mediálna propagácia a vyhodnotenie pilotného programu realizovaného na ZŠ Kráľová pri Senci. Prajeme tomuto projektu veľa úspechov.